អំពីកម្រងគម្រោងនិស្សិត

គម្រោងបញ្ចប់ការសិក្សាសង្ខេបគឺជាឯកសារដែលសង្ខេបចេញពីសារណាបញ្ចប់ការសិក្សារបស់និស្សិតឲ្យទៅជាឯកសារខ្លីតែប្រមូលផ្តុំខ្លឹមផ្សាសំខាន់ៗជាពិសេសលទ្ធផលនៃការសិក្សាគម្រោង។ ឯកសារនេះមានទំហំមួយទំព័រដែលបែងចែកជាបីផ្នែករួមមានផ្នែកចំណងជើង ផ្នែកសង្ខេបខ្លឹមសារនៃគម្រោង និងផ្នែកលទ្ធផលពីកិច្ចការស្រាវជ្រាវ។

កម្រងគម្រោងនិស្សិត

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.